Az enzimek

vissza a kisalkalmazásokhoz

Az enzimek

1

Az enzimek az élőlényekben működő katalizátorok. Kémiai szerkezetüket tekintve döntő többségük fehérje. Az enzimek fajlagosak mind a reakció típusára, mind a kiindulási anyagokra nézve, mert egy enzim csak egyféle kémiai reakciót katalizál.

Az aktiválási energia

2

A kémiai reakciók megindulásához aktiválási energia szükséges. Az aktiválási energia az az energiatöbblet, amely fellazítja a kiindulási molekulák kötéseit, hogy egymással reakcióba tudjanak lépni. Mivel a kémiai reakcióban felszabaduló energia mennyisége csak a kiindulási és a végtermék energiájának különbségétől függ, az aktiválási energiát be kell fektetni, de vissza is nyerjük.

A katalizátorok

4
bio_26_kep2

A katalizátorok felgyorsítják a kémiai reakciókat, mert kisebb aktiválási energiájú útra terelik. Mivel kisebb energiabefektetés szükséges, sokkal több részecske kerülhet feltöltött állapotba. Időegység alatt több részecske alakul át, tehát a kémiai reakció felgyorsul, és alacsonyabb hőmérsékleten is nagyobb sebességgel megy végbe.

Enzimreakciók

5

Az enzimreakció során az enzimfehérje megköti felületén a kiindulási anyagokat, elvégzi a reakciót, majd kibocsátja a terméket. Ezután ismét képessé válik új reakció katalízisére, tehát az enzimreakciók körfolyamatok.

 

A fehérjének az a része, ahol a kémiai reakció végbemegy, az aktív centrum. Az enzimműködést befolyásoló hatások az aktív centrum szerkezetét változtatják meg.

Az enzimreakciók térbeli elkülönülése

7

Az anyagcsere több szinten szabályozott folyamat. Alapvető dolog, hogy az enzimek akkor és ott működjenek, ahol szükség van rájuk. A sejtekben egyes enzimcsoportok hártyával elválasztott terekben halmozódnak fel és csak meghatározott körülmények között, a megfelelő jelre lépnek akcióba. A sejtalkotók hártyái a sejtek belső terét felosztják. Ez lehetővé teszi, hogy egy időben sokféle folyamat játszódjon egymással párhuzamosan.

Az enzimreakciók térbeli elkülönülése

8

bio_26_kep11

Az eukarióta sejtek bonyolult és összerendezett működését az teszi lehetővé, hogy az anyagcsere részfolyamatait katalizáló enzimek egymástól térben elkülönülnek.